SRS Modulul 3 - Management Financiar

  • 1Current 3. Management financiar
  • 2 Rapoarte de proiecții financiare
  • 3 Capital de lucru net (Fondul de rulment)
  • 4 Fluxul de numerar operațional
  • 5 Fluxul de numerar actualizat
  • 6 Valoarea actuală netă
  • 7 Rata internă de rentabilitate
  • 8 Analiza pragului de rentabilitate
  • 9 Complete
1 of 9