SRS Modulul 2 - Concepte financiare de bază

  • 1Current: Principalele concept financiare
  • 2 Bilanțul contabil
  • 3 Situația fluxului de numerar
  • 4 Contul de profit și pierdere
  • 5 Cheltuieli
  • 6 Taxele