SRS Modulul 2 - Concepte financiare de bază

  • Current Principalele concept financiare
  • Bilanțul contabil
  • Situația fluxului de numerar
  • Contul de profit și pierdere
  • Cheltuieli
  • Taxele