Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - România

ADRNE este un ONG, fondat în 1999, în Piatra Neamț, ce are - în acest moment - ca principală funcție aceea de organism intermediar pentru implementarea Programului Operațional Regional POR 2014 - 2020. ADR Nord-Est este un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord-Est. ADR elaborează și promovează strategii, atrage resurse, identifică și implementează programe de finanțare; oferă servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.