SRS Modulul 3 - Management Financiar

  • Current 3. Management financiar
  • Rapoarte de proiecții financiare
  • Capital de lucru net (Fondul de rulment)
  • Fluxul de numerar operațional
  • Fluxul de numerar actualizat
  • Valoarea actuală netă
  • Rata internă de rentabilitate
  • Analiza pragului de rentabilitate
  • Complete
1 of 9