innovation

ASPECTE INOVATOARE

Scroll to content

ABORDARE

Inovația B-CAPP constă în definirea unor module de formare și metode specifice, menite să sprijine noii antreprenori în gestionarea afacerilor aflate la început de drum. 

Aceste module și metode vor fi elaborate pe baza unei metodologii științifice, bazate pe definirea unui set de abilități, pe nevoile specifice identificate și pe dezvoltarea unei formări adaptate. Fiind adaptate și bazate pe o cartografiere științifică a nevoilor și potențialului, aceste metode vor asigura cele mai bune rezultate educaționale, în comparație cu modulele tradiționale de formare.
 

ELEMENTE

Activitățile de învățare ale proiectului și dezvoltarea materialului didactic vor porni de la diferitele nevoi ale indivizilor și se vor baza pe practici dovedite. Prin intermediul proiectului B-CAPP, se vor dezvolta:

Cursul de perfecționare a controlului financiar (FCT):

 • Dezvoltarea cursului de perfecționare a controlului financiar, conform cu definiția Profilului ECVET al Managerului de Sustenabilitate Financiară, este gândită pornind de la consolidarea nevoilor actuale ale start-up-urilor din punct de vedere al gestiunii financiare, legate direct de utilizarea inteligentă a TIC, pentru a le asigura creșterea și viabilitatea financiară pe termen lung.

Instrumentul „Genie” de Strategie Financiară:

 • Acest instrument de strategie financiară va dezvolta căi de formare personalizate prin testarea inițială a cunoștințelor actuale și a gradului de conștientizare a start-up-urilor cu privire la conceptele de bază de management financiar, procese și instrumente TIC. În urma testării, vor fi dezvoltate planuri personalizate și etapizate de instruire. „Genie” este destinat să funcționeze ca un sistem cu adevărat interactiv, favorizând motivarea și curiozitatea utilizatorilor, evitând abordarea tipică unui curs tradițional.

Funcționalitatea de memorare a competențelor:

 • Memorarea competențelor se va face prin reorientarea conținutului cursului FCT și integrarea acestuia într-un mediu de învățare motivațional.

EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE B-CAPP

 • Este o nouă abordare care conectează situația prezentă cu cea ideală privind managementul financiar eficient și de succes în cadrul noilor companii
 • Furnizează soluții practice unor probleme reale legate de antreprenoriat
 • Stimulează optimizarea competențelor antreprenoriale și de management financiar
 • Deschide noi orizonturi în sectorul creativ

ANTREPRENORII POT…

 • Să își utilizeze cunoștințele în cadrul unei companii noi
 • Să aibă o contribuție susținută în industriile creative
 • Să fie competitivi în noi medii de lucru
 • Să utilizeze instrumente noi și tehnici orientate către rezultate în dezvoltarea afacerilor lor