About the project

DESPRE PROIECT

Scroll to content

CONTEXT

Situația la start

Este adevărat că aproape toate start-up-urile încep cu o idee inovatoare, dar ajung să eșueze. Desigur, motivul cel mai comun care explică acest fapt este legat de gestionarea financiară ineficientă. Lipsa unui exemplu de afacere, împreună cu problemele legate de costuri și absența investitorilor conduc la o strategie slabă de marketing, la un produs slab și la lipsa încasărilor. Se pare că majoritatea antreprenorilor nu au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și dezvolta și administra eficient compania.

Cum să începi un start-up

Susținerea întreprinderilor de tip start-up reprezintă o parte esențială a priorităților Comisiei Europene pentru realizarea unei creșteri economice sustenabile și durabile în Europa. Start-up-urile joacă un rol determinant și în cadrul pieței unice digitale europene, după cum se subliniază în "Raportul final privind start-up-urile și piața unică digitală", realizat de Comisie. La urma urmei, în afară de a oferi valoare clienților, startup-urile au un impact direct asupra comunităților în care se dezvoltă.

SCOP

Urmează-ți viziunea!

Proiectul B-CAPP este dedicat sprijinirii noilor antreprenori în îmbunătățirea abilităților lor de management financiar și a cunoștințelor necesare pentru a-și desfășura și gestiona cu succes și eficient afacerile.

O lume a cunoașterii va fi disponibilă printr-un program inovator de instruire, axat pe planificarea financiară, concepte și practici de management.

După încheierea cursului, veți avea puterea de a crea ceva din nimic!
 

OBIECTIVE

Scopul specific al proiectului propus este acela de a ajuta antreprenorii să-și îmbunătățească abilitățile și cunoștințele în domeniul gestiunii financiare (de exemplu, finanțe antreprenoriale, gestionarea fluxului de numerar și concepte contabile de bază etc.) și utilizarea inteligentă a TIC / e-Business pentru reducerea costurilor de operare și generarea de venituri: de ex. instrumente de automatizare a fluxurilor de numerar, licitație electronică/ e-Tendering, comerț online/ eCommerce etc.). Obiectivul este de a aborda conceptele de gestiune financiară în legătură directă cu adoptarea de practici și instrumente TIC, ținând cont de faptul că încoporarea TIC în practicile curente determină reducerea costurilor operaționale și creșterea exponențială a veniturilor. Desigur, gestionarea financiară durabilă nu poate fi izolată de utilizarea TIC.

PRODUSE

Cursul de perfecționare a controlului financiar

Cursul de formare se adresează antreprenorilor și persoanelor implicate în gestionarea întreprinderilor nou-înființate, pentru a le sprijini în dobândirea de competențe pentru a deveni un "manager de sustenabilitate financiară". Cursul FCT va fi un curs de formare practic, cu modulele sale adresându-se în mod direct dobândirii competențelor de Manager de Sustenabilitate Financiară pentru start-up-urile ECVET.

„Genie” de Strategie Financiară

"Genie Strategia Financiară" va dezvolta căi personalizate de formare prin testarea cunoștințelor și a conștientizării start-up-urilor cu privire la conceptele financiare de bază și practicile TIC dovedite. Acest lucru ne va ajuta să creăm planuri personalizate de formare, compuse din faze. Astfel, Genie va avea o abordare interactivă și etapizată, care va favoriza motivarea și curiozitatea utilizatorilor, evitând abordarea tradițională, întâlnită de regulă la astfel de instruiri.

Funcționalitatea de reținere a competențelor

În încheierea instruirii, este necesară reținerea competențelor proaspăt dobândite. Toți elevii care participă la curs, vor reveni la locul lor de muncă unde vor începe să-și folosească abilitățile și competențele nou dobândite. Prestația fiecărui cursant la locul de muncă, în condițiile din teren, trebuie să fie utilizată pentru îmbunătățirea versiunilor viitoare ale programului de formare. În același timp, cursanții ar trebui să-și poată evalua prestația și să poată recapitula noțiunile pe care le-au învățat. Aici intră în joc cursul de reținere a competențelor, pentru a finaliza oferta și a facilita durabilitatea programului de formare prin îmbunătățirea continuă.

Impact

B-CAPP va sprijini formarea continuă și pregătirea profesională a grupurilor țintă. La finalul proiectului sunt așteptate următoarele rezultate:

  1. Un set de competențe și rezultate de învățare pentru profilul ECVET al Managerului de Sustenabilitate Financiară 
  2. Un curs modular de formare (curs FCT) pentru învățare la clasă și e-Learning la distanță, dar și funcționalitatea de reținere a competențelor
  3. O strategie financiară Genie care facilitează pregătirea practică personalizată, pentru încorporarea practicilor dovedite de managementul financiar și adoptarea de procese și instrumente TIC
  4. Un serviciu de retenție a abilităților, facilitat de un mediu de învățare nou (B-CAPP LME), care completează accesul B-CAPP la formarea profesională și stimulează gestiunea financiară și absorbția TIC de către întreprinderile nou-înființate
  5. Academia B-CAPP, ca prim pas pentru susținerea programului de formare după încheierea perioadei de finanțare