innovation

INOVACIJSKI ASPEKTI

Scroll to content

PRISTUP

Inovacija B-CAPP se sastoji u definiranju novih modula izobrazbe i metodama za potporu novim poduzetnicima u vođenju njihovog poslovanja. 

Ti će moduli i metode biti razvijeni znanstvenom metodologijom, temeljenom na vještinama profiliranja, mapiranju potreba i razvoju prilagođenog treninga. Prilagođene i temeljene na znanstvenom mapiranju potreba i potencijala, te metode će osigurati najveće obrazovne rezultate, u usporedbi s tradicionalnim modulima izobrazbe.
 

SASTAVNICE

Aktivnosti učenja projekta i razvoj edukativnog materijala bit će osmišljeni s obzirom na različite potrebe pojedinaca i provjerene prakse. U tu svrhu, B-CAPP će razviti:

Tečaj financijske provjere (TFP):

 • Razvoj tečaja financijske provjere koji odgovara definiciji ECVET profila upravitelja financijske održivosti koncipiran je na temelju stvarnih potreba start-up poduzeća u smislu financijskog upravljanja izravno povezanog s pametnim korištenjem ICT-a kako bi se osigurala njihova dugoročna financijska održivost i rast.

Financijska strategija Genie:

 • "Financijska strategija Genie" će razviti personalizirane načine podučavanja tako što će inicijalno testirati trenutna znanja i svijest start-upova o temeljnim konceptima financijskog upravljanja te ICT procesima i alatima, a zatim će pružiti personalizirane planove izobrazbe sastavljene od faza (pristup temeljen na fazama). ‘’Genie’’ je osmišljena kao istinski interaktivni sustav, koji potiče motivaciju i znatiželju korisnika, izbjegavajući tradicionalni pristup podučavanju.

Usluga zadržavanja vještina:

 • Usluga zadržavanja vještina obuhvaća ponovno korištenje sadržaja tečaja financijske provjere i njegovu integraciju u motivacijsko okruženje za učenje.

B-CAPP ISKUSTVO UČENJA

 • Riječ je o novom pristupu koji premošćuje jaz između postojeće i buduće situacije u pogledu uspješnog i učinkovitog financijskog upravljanja novim poslovnim subjektima
 • Pruža praktična rješenja za stvarne probleme vezane uz poduzetništvo
 • Unaprjeđuje financijske i poduzetničke vještine
 • Otvara nove horizonte u području kreativnosti

PODUZETNICI IMAJU MOGUĆNOST…

 • Iskoristiti svoje znanje i vještine u novom poslu
 • Poboljšati svoju ulogu u kreativnim industrijama
 • Biti konkurentni u novim radnim okruženjima
 • Koristiti nove alate i tehnike orijentirane na ciljeve kako bi poboljšali procese vođenja razvoja svojeg poslovanja