POZADINA

Situacija

Činjenica je da gotovo sva start-up poduzeća započnu inovativnom idejom, ali završavaju neuspjehom. Naravno, taj najčešći razlog koji objašnjava ovu činjenicu racionalno je povezan s neučinkovitim financijskim upravljanjem. Nedostatak poslovnog modela zajedno s problemima troškova i bez interesa za financiranje ili bez interesa investitora dovodi do loše marketinške strategije, lošeg proizvoda i do nedostatka novca. Čini se da većini poduzetnika nedostaje znanja i vještina potrebnih za učinkovito razvijanje i upravljanje njihovom tvrtkom.

Započnite Start-up

Start-up tvrtke su važan prioritet Europske komisije za postizanje održivog i trajnog europskog gospodarskog rasta. Konkretno, one će imati vodeću ulogu u europskom jedinstvenom digitalnom tržištu, kao što je naglašeno u završnom izvješću "Start-upovi i jedinstveno digitalno tržište". Uostalom, pored pružanja vrijednosti svojim klijentima, start-upovi imaju izravan utjecaj na svoje gradove.

SVRHA

Uhvatite viziju

Projekt B-CAPP posvećen je podršci novim poduzetnicima u unaprjeđenju njihovih vještina i znanja iz područja financijskog upravljanja neophodnih za uspješno i učinkovito upravljanje i vođenje poslovanja.

Svijet znanja bit će dostupan putem inovativnog programa edukacije koji se usredotočuje na financijsko planiranje, koncepte i prakse upravljanja.

Nakon završetka tečaja, imat ćete moć stvoriti nešto ni iz čega!
 

CILJEVI

Posebna svrha predloženog projekta je pomoći poduzetnicima poboljšati njihove vještine i znanja iz područja financijskog upravljanja (npr. poduzetničke financije, upravljanje novčanim tokovima i osnovni računovodstveni koncepti, itd.) te pametnu upotrebu ICT / e-Businessa za smanjenje troškova poslovanja i stvaranje prihoda (npr. alati za automatizaciju novčanog toka, e-Tendering, e-Commerce, itd.). Cilj je objasniti koncepte financijskog upravljanja u izravnoj vezi s usvajanjem dokazanih ICT praksi i alata budući da pametnije korištenje ICT-a povećava prihode i smanjuje operativne troškove. Naravno, održivo financijsko upravljanje ne može se izdvojiti od upotrebe ICT-a.

PROIZVODI

Tečaj financijske provjere

Tečaj je namijenjen poduzetnicima i pojedincima koji su uključeni u upravljanje start-upima kako bi ih se podržalo u stjecanju kompetencija kako bi postali "upravitelji financijske održivosti".FCT tečaj će biti praktičan tečaj s modulima koji izravno obrađuju ishode učenja za upravitelja financijske održivosti za start-up ECVET profil.

Financijska strategija ‘’Genie’’

"Financijska strategija Genie" će razviti personalizirane načine osposobljavanja kroz testiranje znanja i svijesti start-upa o temeljnim financijskim konceptima i dokazanim ICT praksama. To će nam pomoći kreirati personalizirane planove osposobljavanja sastavljene od faza. ''Genie'' će stoga imati interaktivni i fazni pristup koji će osnažiti motivaciju i znatiželju korisnika, izbjegavajući tradicionalni pristup osposobljavanju.

Zadržavanje vještina

Kako bi se trening dovršio, potrebno je pokriti i aspekt zadržavanja vještina. Svi sudionici koji su prošli trening vratit će se na svoje radno mjesto i početi koristiti novostečene vještine i kompetencije. Učinak svake osobe na radnom mjestu u stvarnim uvjetima trebao bi biti zabilježen i upotrijebljen za poboljšanje budućih verzija programa edukacije. Istodobno bi polaznici trebali moći procijeniti svoju učinkovitost i također se osvrnuti na prethodno naučene stvari. U tome je važnost zadržavanja vještina, dovršavanje ponude i olakšavanje održivosti programa edukacije kroz kontinuirano poboljšanje.

UTJECAJ

B-CAPP će poduprijeti usavršavanje vještina ciljnih skupina. Na kraju projekta očekivani rezultati obuhvaćaju:

  1. Skup kompetencija i ishoda učenja za ECVET profil upravitelja financijske održivosti 
  2. Modularni tečaj (FCT) za instruktora (u učionici) i daljinsko e-učenje, ali i funkcionalnost zadržavanja vještina
  3. Financijsku strategiju ''Genie'' koja olakšava personaliziranu praktičnu edukaciju o usvajanju dokazane prakse za financijsko upravljanje i usvajanje ICT procesa i alata
  4. Uslugu za zadržavanje vještina potpomognutu novim okruženjem za učenje (B-CAPP LME) koja nadopunjuje B-CAPP pristup kvalitativnoj edukaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za upravljanje financijama i prihvaćanje ICT-ja od strane start-upova
  5. Akademiju B-CAPP kao prvi korak za održavanje programa izobrazbe nakon razdoblja financiranja