2η διεθνική συνάντηση στη Ριέκα

Η 2η συνάντησή μας για το έργο έγινε στη Ριέκα της Κροατίας στις 20 Ιουνίου 2018.

Η 2η συνάντησή μας για το έργο έγινε στη Ριέκα της Κροατίας στις 20 Ιουνίου 2018. Οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στο πλαίσιο του πρώτου πνευματικού προϊόντος, ενώ παρουσιάστηκε το πλάνο των επόμενων δραστηριοτήτων. Επίσης, όλοι οι εταίροι έδωσαν έμφαση στις δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στη διάδοση του έργου προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπός του και να διασφαλιστεί η υψηλή του ποιότητα.