Λογιστής Νίντζα

Λογιστής Νίντζα

Έχοντας εφαρμόσει τις βασικές έννοιες λογιστικής στη δική σας επιχείρηση, σημαίνει ότι γνωρίζετε ήδη τα βασικά στάδια της διαχείρισης των ταμειακών ροών. Το σήμα Λογιστής Νίντζα είναι η ανταμοιβή σας!

Κριτήρια

Check all the benefits appearing in Ενότητα 2 - Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες

Σκοπός

Το σήμα "Λογιστής Νίντζα!" πιστοποιήστε τις γνώσεις σας σχετικά με τις βασικές έννοιες λογιστικής

Δείτε όλα τα εμβλήματα που έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής

Τα εμβλήματα μου