Ειδικές Δεξιότητες στο Πεδίο των Επιχειρήσεων

Έχετε ολοκληρώσει αυτήν την ενέργεια!

Ικανότητα ICT: Βασική

Δεξιότητες Αγγλικής γλώσσας: Βασική

Τύπος δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση

Ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, μερικοί πολύ τεχνικοί, είναι απόλυτες απαιτήσεις για τη συνέχιση της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, πρέπει να αποφασίσετε τη νομική μορφή της επιχείρησής σας, να σχεδιάσετε ένα λογιστικό σύστημα και να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς που καλύπτουν τις εργασιακές πρακτικές, την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και την κατάρτιση. Ορισμένες γενικές γραμμές είναι σεβαστές σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως αυτές οι επουσιώδεις λεπτομέρειες είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και πρέπει να τηρηθούν ως τέτοιες. Επίσης, εάν σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια εταιρεία σε μια μέρα, σε άλλες μπορεί να χρειαστούν μήνες. Επίσης, εάν σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια εταιρεία σε μια μέρα, σε άλλες μπορεί να χρειαστούν μήνες.

Στα επιχειρηματικά δρώμενα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια εταιρεία στο όνομα σας. Μια ομάδα μπορεί να σχηματίσει μια καταχωρημένη σύμπραξη ή μια εταιρεία που έχει συσταθεί με διαφορετικό σύνολο κανόνων, προνομίων και ευθυνών. Εάν έχετε περισσότερους εταίρους, θα πρέπει να συντάξετε συμφωνία μετόχων για τον καθορισμό ενός αμοιβαίου κώδικα δεοντολογίας. Ή θα μπορούσατε να αποφασίσετε να δημιουργήσετε έναν συνεταιρισμό ή ένα μη-κερδοσκοπικό οργανισμό - ΜΚΟ.

Βεβαιωθείτε πως έχετε κατοχυρώσει με διπλώματα ευρεσιτεχνίας τις ιδέες σας, ή τουλάχιστον εξασφαλίστε ότι προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καταχωρημένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό απόρρητο. Υπάρχει η πιθανότητα να παραβιάσετε τα δικαιώματα μιας άλλης εταιρείας από αυτήν την άποψη.

α). Βήματα για τη δημιουργία μια εταιρείας στη χώρα διαμονή σας

Ακολουθούν ορισμένα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας εταιρείας. Αυτά είναι τα γενικά πράγματα τα οποία χρειάζονται για τη δημιουργία μιας εταιρείας, αλλά τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις.

 • Επικοινωνήστε με την αρμόδια εθνική αρχή και συμπληρώστε τα απαραίτητα έγγραφα
 • Διευθετήστε την ασφαλιστική κάλυψη
 • Επιλέξτε ένα όνομα επιχείρησης(πρέπει να ελέγξετε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων)
 • Δημιουργήστε ένα τραπεζικό λογαριασμό
 • Συμμορφωθείτε: βεβαιωθείτε πως ικανοποιείτε όλα τα θέματα κανονιστικής ρύθμισης όπως η υγεία και η ασφάλεια, η αδειοδότηση, η προστασία δεδομένων κλπ.
 • Ξεκινήστε να υπολογίζετε τα πάντα: Δημιουργήστε, το δικό σας απλό λογιστικό σύστημα
 • Ταξινομήστε το χώρο εργασία σας

β). Δημιουργία επιχείρησης σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ δικαιούστε:

 • να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση (ακόμη και ως μοναδικός έμπορος) σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή το Λιχτενστάιν
 • να δημιουργήσετε υποκατάστημα θυγατρικής μιας υφιστάμενης επιχείρησης με έδρα στην ΕΕ η οποία είναι ήδη καταχωρημένη σε μια χώρα της ΕΕ

Ακολουθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ίδρυση επιχείρησης σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Συνδεδεμένες Δράσεις

Χρόνος που απαιτείται για να υλοποιηθεί μια λύση και όταν είναι δυνατό το σχετικό κόστος

Αυτό μπορεί να διαρκέσει από τουλάχιστον μία ημέρα σε ορισμένες χώρες, μέχρι εβδομάδες σε άλλες χώρες.

Εκτιμωμένη Αξιοποίηση

Πρόκειται για ένα στοιχειώδες και υποχρεωτικό επίπεδο δράσης για όλες τις εταιρείες.

Ενημερωτικό κείμενο (πήγες)

 1. Watson, Erika (2018, January 18). How to Set-up a Business Today: 7 Simple Steps retrieved from
  https://www.prowess.org.uk/set-up-business-today
 2. Ramdev, Vinil (2016, June 23). 8 Things to Know Before Starting a Business, retrieved from https://www.entrepreneur.com/article/277991
 3. Business Development Canada. 7 tips for starting a business successfully https://www.bdc.ca/en/articles-tools/start-buy-business/start-business/pages/7-successful-start-up-tips.aspx
 4. Harroch, Richard (2018, July 15). The Complete 35-Step Guide for Entrepreneurs Starting A Business retrieved from
  https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2018/07/15/35-step-guide-entrepreneurs-starting-a-business/#6399e613184b

Επιπρόσθετες Aναφορές

 1. European Union website on how To start a new company or expand your business in…

Διασυνοριακή παρατήρηση

Ισχύουν διασυνοριακές διαφορές, δεδομένου ότι η δράση είναι συγκεκριμένη για κάθε χώρα.