Ενότητα 4 - Μέθοδοι επενδύσεων

  • Current Μέθοδοι επενδύσεων
  • Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
  • Δάνεια ή πιστωτική γραμμή
  • Φυτώρια νεοφυών επιχειρήσεων (Incubators)
  • Επιχειρηματικός άγγελος
  • Επιχειρηματικά Κεφάλαια
  • Συλλογική Χρηματοδότηση (Crowdfunding)
  • Δημιουργία συνεταιρικής σχέσης
1 of 8