Δράσης Genie

Η Δύναμη της Εμπορικής Φίρμας

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Δράσεις που έχουν προϋποθέσεις (άλλες δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα), αλλά δεν απαιτούν επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Ενδιάμεση
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Προχωρημένη
Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Δεξιότητες στο Πεδίο των Επιχειρήσεων

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Βασική
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Βασική
Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πρακτικές Δεξιότητες

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Προχωρημένη
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Προχωρημένη
Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Κριτικής και Δημιουργικής Σκέψης

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Ενδιάμεση
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Βασική
Διαβάστε περισσότερα

Διαπροσωπικές Δεξιότητες

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Ενδιάμεση
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Βασική
Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά χαρακτηριστικά

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Ενδιάμεση
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Βασική
Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός της επιχειρηματικότητας

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Ενδιάμεση
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Βασική
Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια ομάδα δημιουργίας εικονικού περιεχομένου

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Ενέργειες που έχουν προϋποθέσεις και απαιτούν επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Προχωρημένη
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Ενδιάμεση
Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή ανά lead

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Ενέργειες που έχουν προϋποθέσεις και απαιτούν επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Ενδιάμεση
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Ενδιάμεση
Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικά Ψώνια

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, αλλά απαιτούν μια επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Βασική
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Ενδιάμεση
Διαβάστε περισσότερα

Μετακινηθείτε στις φορητές συσκευές

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Ενέργειες που έχουν προϋποθέσεις και απαιτούν επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Βασική
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Ενδιάμεση
Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά στόχων μέσω πλατφορμών

Ενότητα δράσης:
Τύπος Δράσης: Απλές ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, αλλά απαιτούν μια επένδυση
Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας: Βασική
Δεξιότητες σε ΤΠΕ: Ενδιάμεση
Διαβάστε περισσότερα